AKTIVITY 2018/19 ZAHAJUJEME NA PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA

Ve školním roce 2018/2019 spolupracujeme se školami v Brně, Rousínově a Českých Budějovicích a s mateřskými školkami v Lulči a v Brně. V případě zájmu o některou z uvedených aktivit, vyplňte prosím elektronickou přihlášku v sekci AKTIVITY.

V rámci pololetí probíhá 15 lekcí (1x týdně). Doba trvání jedné lekce je 45-60 minut. Minimální počet dětí pro otevření aktivity je 8 dětí, maximum 15 dětí (dle typu aktivity).

Základní cena za pololetí je 850 Kč. V případech, kdy škola neúčtuje nájemné za používané prostory (učebny, tělocvična apod.), je tato cena konečná. Pokud škola požaduje nájemné za prostory, je tato cena připočítána k základní ceně. Rodiče také na základě dohody dětem uhradí náklady spojené s nákupem např. flétny, not, jazykové učebnice nebo materiálu na keramiku a energie na vypalování (viz. Ceník). Aktivity se platí předem, vždy na začátku každého pololetí, a to v hotovosti oproti vystavenému dokladu nebo převodem na bankovní účet zájmového spolku - č.ú. 2000117443/2010, v.s.: datum na rození dítěte ve tvaru dd/mm/rrrr (př. 23072006)

Přihlášeným dětem bude v polovině měsíce září zaslán mail s podrobnějšími informacemi týkající se jednotlivých aktivit.

Zájmový spolek má sjednáno pro případ vzniku škody zapříčiněné chybou ze strany subjektu, tj. občanského sdružení, 'Pojištění odpovědnosti' . V průběhu aktivit plně zodpovídáme za Vaše děti a jejich bezpečnost. Vemte, prosím, na vědomí, že pojištění se vztahuje pouze na zranění, které vznikne v případě, kdy byla porušena bezpečnost dítěte v průběhu aktivity. Pokud se Vaše dítě zraní v aktivitě běžným způsobem, kdy nevznikla chyba na straně zájmového spolku, doporučujeme, aby děti měly pro tyto případy uzavřené vlastní úrazové pojištění. Děkujeme za pochopení!

Základní školy BRNO

ZŠ Bakalovo nábřeží 8

Základní škola ROUSÍNOV

ZŠ Rousínov

Základní školy ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZŠ T.G.Masaryka

ZŠ VI. Rady

Mateřské školy

MŠ Luleč

Anglická školička, Brno

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."