Společenská odpovědnost je označení používané pro dobrovolné zohledňování širších souvislostí, hledisek a dopadů každodenní činnosti společností, firem, nebo jedinců.

Společenská zodpovědnost je důležitá pro soužití s komunitou, ve které společnost nebo firma působí a zahrnuje odpovědné postupy a postoje v oblasti nejen sociální, ale také environmentální a ekonomické. Jako příklad odpovědného postoje bývají označovány: otevřená komunikace firmy, dodržování lidských práv a standardů, bezpečnost zaměstnanců, ale i jiných zúčastněných osob, filantropie, podpora sociálně slabých a znevýhodněných aj.

Občanské sdružení ACTIVE time si za svůj hlavní cíl společensky odpovědného chování, vedle bezpečného přístupu a smysluplného rozvoje svěřených dětí, klade také snahu intergrovat do svých činností děti ze sociálně slabých a nebo vyloučených rodin, děti z menšin a děti handikepované.

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."