Prostředky na svoji činnost získává zájmový spolek ACTIVE time z členských příspěvků, sponzoringu, dotací a různých fondů.

Zájemci o podporu naší činnosti mohou kontaktovat odpovědné osoby, případně sledovat výzvy na věcné sbírky a dobrovolnické akce.

Pokud byste se rozhodli podpořit nás finančně, připravíme darovací smlouvu, která poslouží jako daňový doklad. Dary jsou při dodržení podmínek podle zákona o dani z příjmů posuzovány jako uznatelný náklad.

 

Děkujeme všem potenciálním dárcům!

 

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."