Zájmový spolek ACTIVE time je tady, aby převzalo zodpovědnost za Vaše děti v jejich volném čase, zpravidla v odpoledních hodinách a nebo v době prázdnin, v čase kdy jste ještě v práci. Náš koncept nechce nahradit školní družinu nebo činnost jiných odborných kroužků, naopak doplňuje nabídku a Vašim dětem tak umožňuje vybrat si zájmové aktivity z širší palety a podle vlastního uvážení. Činnost spolku se řídí filozofií 10 PRINCIPŮ.

 

Spolek ACTIVE time spolupracuje pouze s kvalifikovanými lektory, jejichž bezúhonnost a odbornost jsou prověřovány a nadále rozvíjeny. Lektoři se dětem věnují v časech a prostorách, které umožní dohoda přímo ve škole, kam děti docházejí, případně na osvědčených a prověřených tábořištích či jiných destinacích. Děti tedy v době školní docházky nemusí po vyučování nikam cestovat a Vy nemusíte mít strach, že se Vaše děti pohybují mimo školu bez dozoru. V době prázdnin jsou Vaše děti pod dozorem dospělých, které kromě prověření kvalifikace, kompetencí a bezúhonnosti, spolek také průběžně školí, aby mohli svou práci vykonávat zodpovědně, profesionálně, s co největším nasazením a v souladu s moderními trendy v práci s dětmi.

 

V případě aktivit na škole se v rámci pololetí uskuteční zpravidla 15 lekcí (1 lekce/týden) za cenu 850Kč (1 lekce = cca 57Kč). Platba probíhá vždy před první účastí dětí na aktivitách, ideálně v 1. pololetí na začátku října, ve 2. pololetí na začátku února (viz. Ceník)
Rodiče mají kdykoli možnost přijít podívat se na průběh aktivit, které se Vaše dítě rozhodlo navštěvovat. Přehled aktivit probíhajících v aktuálním školním roce najdete v sekci Aktivity na školách a školkách, kde je seznam institucí, které spolupráci umožnily a kde dostatečný počet dětí projevil zájem.

V případě akcí mimo školy, o víkendech nebo v době prázdnin najdete přehled v sekcích Letní pobyty, Zimní pobyty, případně Ostatní aktivity

Zájmový spolek ACTIVE time má sjednáno pro případ vzniku škody zapříčiněné chybou ze strany subjektu, tj. zájmového spolku, 'Pojištění odpovědnosti' . V průběhu aktivit plně zodpovídáme za Vaše děti a jejich bezpečnost. Vemte, prosím, na vědomí, že pojištění se vztahuje pouze na zranění, které vznikne v případě, kdy byla porušena bezpečnost dítěte v průběhu aktivity. Pokud se Vaše dítě zraní v aktivitě běžným způsobem
, kdy nevznikla chyba na straně zájmového spolku, doporučujeme, aby děti měly pro tyto případy uzavřené vlastní úrazové pojištění. Děkujeme za pochopení!

Chceme, aby se děti učily svůj čas trávit aktivním a smysluplným způsobem, čemuž je podřízena naše filozofie 10 PRINCIPŮ . Filozofie ACTIVE time také umožňuje, aby si každé dítě našlo nějakou aktivitu, která ho baví a dále se v ní mohlo rozvíjet. Uvědomujeme si také, že kvalitní trávení času ve skupině dětí s podobnými zájmy, je nejlepší prevencí před negativními vlivy, se kterými se děti mohou setkat v nástrahách velkoměsta. Umožněme společně dětem se rozhodnout najít to, co je baví a prožívat radostné chvíle s ostatními!Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."