Zájmový spolek pro děti a mládež ACTIVE time zprostředkovává zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeže, letní docházkové/příměstské a pobytové tábory, zimní lyžařské pobyty, školy v přírodě, jazykovou výuku skupinovou nebo individuální, v případě zájmu i v rodině dítěte a dále individuální a skupinové doučování, nebo hlídání dětí v rodině.

Zájmové aktivity

Soustředíme se na 3 základní oblasti zájmových aktivit:

Fyzické

 • Pohybové hry (děti MŠ, mladší a starší žáci)
 • Sportovní hry (starší žáci)
 • Atletické dovednosti (mladší a starší žáci)
 • Základní gymnastika (mladší a starší žáci)
 • Aerobik (pouze dívky - děti MŠ, mladší a starší žákyně)
 • Moderní tanec, hip hop
 • Bojové umění, sebeobrana (mladší a starší žáci)

Umělecké

Hudební oblast

 • Hra na flétnu
 • Sborový zpěv
 • Hudební nauka
 • Dramatický projev

 Výtvarná oblast

 • Kresba, malba, další různé výtvarné techniky
 • Keramika, modelování
 • Ruční dílna

Vědomostní a vzdělávací

 • Jazyková výuka
 • Doučování

Pobytové a docházkové/příměstské tábory, školy v přírodě

Každoročně organizujeme několikadenní nebo čtrnáctidenní pobytové či docházkové tábory v době jarních, letních a podzimních prázdnin se zajímavým programem pro děti od 6 do 15 let věku. Škola v přírodě se koná v termínu dohodnutém s danou školou.

Jazyková výuka

Jazyky jsou osvojovány co nejpřirozenější cestou, formou hry a zábavy, zpěvem, říkankami, metodou personalizace, snaha zapojit do výuky jazyka co nejvíce smyslů, aby osvojování jazyka probíhalo co nejefektivněji a nejpřirozeněji. Výuka jazyků je v maximální možné míře vedena ve vyučovaném jazyce.

 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Španělština
 • Italština

Doučování

Doučování může probíhat individuálně přímo v rodině dítěte, případně jako skupinové doučování ve škole. Připravíme Vaše děti na přijímací zkoušky, pololetní písemky či pomůžeme s učivem po delší absenci ve škole.

Hlídání dětí

Pohlídáme Vaše dítě v době Vaší nepřítomnosti, než se vrátíte domů. Chůva v té době může Vašim dětem pomoci s přípravou do školy na další den.

 

Cílem všech aktivit je co nejvíce se přizpůsobit zájmům a potřebám dětí a zároveň respektovat jejich individualitu. Děti se spolu se svými rodiči mohou rozhodnout, které aktivity z dané oblasti chtějí upřednostnit a věnovat jim více času. Tomu napomáhá zájmový spolek svojí programovou flexibilitou (princip rozmanitosti, přiměřenosti a aktivního přístupu), takže se skupina může v rámci aktivit zabývat širokým spektrem možností, jak trávit volný čas, nebo se specializovat na některou z daných aktivit. Stejně tak se mohou děti spolu s rodiči rozhodnout, v jaké frekvenci (jednou, dvakrát týdně), případně jak intenzivně (počet vyučovacích hodin během jedné aktivity) se chtějí dané aktivitě věnovat. Dle projeveného zájmu je pak na konkrétních školách sestavován harmonogram aktivit a stanoven čas a místo, kdy a kde budou probíhat (viz. Školy, rozvrhy).

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."