V základní nabídce si mohou rodiče a jejich děti vybírat ze škály osvědčených odpoledních aktivit po školním vyučování (známé někdy jako kroužky), ale také v době školních prázdnin z letních pobytových a příměstských táborů s různou tematikou a zaměřením (soužití s přírodou, taneční tábory, anglický tábor, outdoorové aktivity - horolezectví, sjíždění řek aj.) a nebo zimních dobrodružných pobytů s lyžařským výcvikem.

Vedle toho je v nabídce mnoho různorodých akcí, určených dětem jak k zábavě, tak k rozvíjení jejich schopností a dovedností. Jsou to především víkendové jednodenní akce (jako např. výlety do přírody, návštěvy ZOO, cyklovýjezdy do okolí města), kratší programy (např. pravidelná Dětská diskotéka pro nejmenší v Českých Budějovicích) a mnoho dalších akcí spočívajících v individuální práci s dětmi (Angličtinka pro nejmenší v mateřských školách, doučování, hlídání dětí apod.).

Školy pak na nás mohou v případě zájmu přenechat starost nejen při organizaci odpoledních aktivit (kroužků), ale také starost o svoje žáky na školách a školkách v přírodě, kde se kvalifikovaní lektoři občanského sdružení postarají o kompletní program s výjimkou povinné školní výuky.

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."