Zájmový spolek zaměřuje svoje aktivity a případnou podporu přednostně na svoje členy.

Hlavní forma podpory znevýhodněných, vyloučených a jinak handikapovaných dětí spočívá v jejich integraci do her, zábavy, rozvoje a dalších aktivit ostatních dětí. To je možno například formou finanční spoluúčasti na nákladech spojených s aktivitou, žádostí o podporu konkrétní osoby z fondů určených na takovou podporu, při které sdružení figuruje jako garant a podobně.

V případě, že nejste členy, kontaktujte nás. Na formě spolupráce a z toho plynoucí možné podpory se domluvíme.

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."