Zájmový spolek vznikl v únoru 2011. Jeho programovou náplní je vyhledávat, připravovat a nabízet dětem co nejširší škálu způsobů, jak smysluplně, kvalitně a bezpečně trávit svůj volný čas. Současně se veškerou činností prolíná vedle bezpečí také poslání napomáhat při rozvoji individuálních dovedností, znalostí a schopností dětí. Všichni pracovníci spolku se řídí filosofií 10 PRINCIPŮ a spolek dále podporuje jejich rozvoj osvojováním si nových odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii dětí.

Nad tento základní rámec si zájmový spolek klade za cíl pomoci integrovat do jednotlivých zájmových skupin i děti ze sociálně slabých a vyloučených rodin. Spolek spolupracuje s organizacemi činnými v oblasti náhradní péče (pěstounské rodiny a dětské domovy) a také se věnuje dětem jinak handikapovaným.

Členem spolku se podle stanov může stát každý zájemce starší 15ti let, který se ztotožňuje s filozofií a cíli, souhlasí se stanovami a uhradí členský příspěvek.

Prostředky na svoji činnost získává sdružení z členských příspěvků, sponzoringu, dotací a různých fondů.

Zvláštní formou sponzoringu je tzv. Čestné členství (podrobnosti zde), určené jak fyzickým, tak i právnickým osobám .

V případě zájmu o spolupráci se zájmovým spolkem, kontaktujte prosím Výbor

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."