Letní tábory 2020

Již 11. rokem pořádáme v době letních prázdnin pobytový tábor pro děti ve věku od 6 do 15 let. Pobyt je vždy tematicky zaměřen. Máme již osvědčený tým intruktorů, kteří mají zkušenosti a baví nás společně pro děti, které mají rády přírodu, zábavu, soutěže a hry a dobrodružství, připravovat zábavný program.

V případě zájmu o letní tábor, prosím vyplňte závaznou přihlášku (viz. níže) a pošlete na kontaktní adresu uvedenou v sekci Kontakty, nebo ji také můžete zaslat oscanovanou v příloze na e-mail .

PŘIHLÁŠKA

Při přihlášení dítěte na tábor současně prosíme o vyplnění formulářů týkajících se zdravotního stavu dítěte:

Potvrzení o bezinfekčnosti (vyplní zákonný zástupce dítěte, nesmí být starší než 1 týden)

Posudek o zdravotní způsobilosti

(vyplní ošetřující lékař dítěte, platí 2 roky od vystavení, pokud jej již máte jednou potvrzené od lékaře na jinou akci, stačí jeho kopie)

Formuláře je nutné odevzdat nejpozději v den nástupu na tábor!

Všechny formuláře budou aktivní v dohledné době, děkujeme za trpělivost :-)

 

TERMÍN OKRES TYP CENA (člen/nečlen) kapacita/ obsazeno
11.-25.7.2020 České Budějovice

Letní pobytový tábor Nuzice (Týn n Vltavou)

   5 200/ 5 000 Kč

31/35

 

PLATBA

Prosíme o zaplacení zálohy ve výši 2000,- Kč co nejdříve po přihlášení dítěte.

Doplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.5.2020!

 

Platbu je nutno provést neprodleně po přihlášení dítěte nejpozději do 14 dnů.

Způsoby platby:

  • Složenkou typu A (jako variabilní symbol uveďte vždy rodné číslo dítěte)
  • Bankovním převodem na účet

    č.ú.: 123-1081570287/0100

    (jako VS uveďte vždy datum narození dítěte dd/mm/rrrr)

 

STORNO PODMÍNKY

Pokud bude účast dítěte zrušena po jeho závazném přihlášení:

  • více jak 30 dní před zahájením tábora: storno 75% ze celkové ceny
  • 29 dní a méně před zahájením tábora: storno 100% z ceny
  • nahrazení jiným účastníkem storno 0% z ceny

 

Je možné sjednání pojištění proti storno poplatkům u některé z pojišťoven.

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."