Zájmový spolek ACTIVE time spolupracuje s mateřskými a základními školami a to i přes skutečnost, že se velká většina z nich stará o volný čas svých žáků co nejlépe a nabízí jim nejrůznější možnosti, jak jej trávit. I přesto nabízíme zajímavou alternativu: možnost spolupracovat na rozšíření škály volnočasových aktivit a to jak s kantory školy, tak s našmi kvalifikovanými lektory. Škola se tak nemusí starat o organizační náležitosti a současně může rozšířit svoji nabídku žákům. Naším cílem je tak vytvořit dlouhodobé partnerství mezi školou a občanským sdružením.

Dle našich zkušeností spolupráce se sdružením ACTIVE time pomáhá zvýšit prestiž školy v očích rodičů při výběru školy pro jejich děti. Především rodiče mají zájem o to, aby jejich děti trávily svůj čas co nejkvalitněji, a to jak v odpoledních hodinách v době školní docházky, tak také o víkendech a školních prázdninách, kdy jsou rodiče v práci a nemají čas se dětem věnovat sami.

Zajistíme Vám kvalifikovaného lektora, který se bude žákům věnovat na základě dohod ohledně časů a prostor na Vaší škole. Aktivity mohou být vedeny i učiteli Vaší školy, pokud projeví zájem. Jedná se o aktivity pro žáky školy nad současný rámec, plně v režii zájmového spolku a tak škole nevznikají žádné další náklady. Kromě toho Vám zájmový spolek pomůže zviditelnit Vaši školu mezi studenty pedagogických oborů, případně mezi nimi můžeme inzerovat zájem školy o absolventy.

Aktivity jsou realizovány ve známém prostředí školy, děti nemusí po vyučování nikam cestovat a rodiče nemusí mít strach, že se jejich dítě pohybuje mimo školu bez dozoru. V mateřských školách probíhají aktivity v dopoledních hodinách v rámci jejich programu.
Škola má možnost dohlížet na průběh aktivit a činnosti zájmového spolku a takový případný dohled vítáme.

Z ekonomického hlediska, škola nemá žádné přímé náklady spojené s činností zájmového spolku. Co se týče případných nepřímých nákladů, tyto budou konzultovány s vedením školy a podmínky jsou předmětem dohody.

Zájmový spolek je pojištěn pro případ vzniku škody a v průběhu aktivit plně zodpovídá za žáky a jejich bezpečnost.

Chceme, aby se děti učily svůj čas trávit aktivním a smysluplným způsobem, čemuž je podřízena naše filozofie 10 PRINCIPŮ. Filozofie spolku také umožňuje, aby si každé dítě našlo nějakou aktivitu, která ho baví a dále se v ní mohlo rozvíjet. Uvědomujeme si také, že kvalitní trávení času ve skupině dětí s podobnými zájmy, je nejlepší prevencí před negativními vlivy, se kterými se děti mohou setkat v nástrahách velkoměsta. Umožněme společně dětem se rozhodnout najít to, co je baví a prožívat radostné chvíle s ostatními!

Zájmové aktivity probíhající v aktuálním školním roce 2014/15 najdete na seznamu Aktivity na školách a školkách

Motto: "Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče."